Roemenië, regio Turda: Bejaardentehuis in Badeni

De Christelijke Gereformeerde Kerk van Aalten onderhoudt contact met het bejaardentehuis in Badeni, regio Turda.
De vereniging Irgalmasság Háza (huis van barmhartigheid) beheert 2 gebouwen in dit dorp. Er wonen ± 20 ouderen en er is nog plek voor meer mensen.

Diverse stichtingen en particulieren uit Nederland hebben bijgedragen in de bouwkosten. De vereniging is een particulier initiatief van een predikant. Twee van zijn zonen zetten zijn taak voort. Er is geen subsidie vanuit de Roemeense overheid.
Ouderen dienen zelf hun maandelijkse bijdrage te betalen.

Doel en werkzaamheden
Namens de Christelijke Gereformeerde Kerk is er een werkgroep die de contacten onderhoudt met het tehuis.
Regelmatige werkbezoeken, meedenken in ontwikkelingen, publiciteit in Nederland zijn o.a. taken van deze commissie. Artikelen in diverse bladen, presentaties en interviews worden hiertoe verzorgd. 
De kerk betaalt de kosten voor incontinentiemateriaal en medicijnen voor de bewoners. Daarnaast worden er, samen met een andere groep uit Nederland, enkele woonplekken gefinancierd voor ouderen die dit zelf niet kunnen opbrengen. In de afgelopen jaren is bijgedragen in de aanschaf van een traplift, een zonnecollector, kunststof kozijnen met dubbelglas, aanpassing van een badkamer en in de aansluiting op de plaatselijke watervoorziening. Diverse plannen dienen nog gerealiseerd te worden.

Duur en financiering
Voor de hulp die geboden wordt is geen einddatum gesteld. De Christelijke Gereformeerde Kerk wil met dit project voor meerdere jaren verbonden blijven.

Informatie
De contactinformatie is te vinden op de website van de kerk: www.cgkaalten.nl .

Contactadres: Sabine Oonk,   sabineoonk@hotmail.com

Bankrekeningnr.: NL65RABO 03802.154.11 t.n.v. Chr.Geref.Kerk Aalten o.v.v. “Badeni”