Roemenië, Adoni: Stichting Jongeren voor Roemenië

Jongeren voor Roemenië zet zich in voor de inwoners van het kleine dorp Adoni (district Bihor), in het noordwesten van Roemenië. Dit doen wij door middel van de hieronder beschreven projecten.

In 2005 hebben we Adoni voor de eerste keer mogen bezoeken. Vanaf dat moment zijn twee goed lopende projecten ontwikkeld; een keukenproject en een schoolproject voor Roma-kinderen. Op dit moment gaan er door het schoolproject in totaal uit 3 gezinnen 12 kinderen naar school.
Keukenproject
Het keukenproject richt zich op de ouderen van het dorp Adoni. In het dorp zijn weinig sociale voorzieningen en de ouderen die er alleen voor staan zijn niet altijd in staat om een warme maaltijd klaar te maken. Door middel van de financiering van de keuken is het voor hen mogelijk geworden om in het gemeenschapsgebouw in de wintertijd een warme maaltijd te eten. Vrijwilligers uit het dorp maken dit klaar en de dominee is vaak ook aanwezig. Het is een moment van ontmoeting, bezinning en het nuttigen van een maaltijd die bijdraagt aan de saamhorigheid in het dorp.
De bijdrage van Jongeren voor Roemenië aan dit project bestaat uit het voorzien in de basale zaken zoals stookkosten om deze voorziening draaiende te houden.

Het is goed om te zien dat de wat meer mobiele ouderen zelf ook bijdragen aan het project. Zo maken zij pasta die zij in het dorp verkopen en waar ze vlees mee kunnen kopen voor de maaltijden.
Schoolproject
Het schoolproject richt zich op de Roma-kinderen in het dorp en daarbuiten. Deze Roma kinderen gaan niet of nauwelijks naar school. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen. Aan de ene kant ervaren de dorpsbewoners overlast van de Roma’s, wat niet altijd onterecht is. Aan de andere kant zijn de Roma’s te arm om hun kinderen te voeden en zien ze het nut van onderwijs niet altijd in. Dit alles resulteert in het feit dat de kinderen niet naar school gaan. Het achtergesteld blijven van deze groep proberen wij te doorbreken door het stimuleren van de schoolgang. Als de kinderen een week lang elke dag naar school gaan ontvangen de ouders van het kind een voedselpakket bestaande uit basisingrediënten waaronder meel, suiker en olie. De schoolleiding ziet op alles toe en houdt bij of ze naar school gaan en zij draagt er zorg voor dat de kinderen gewassen en met schone kleren in de klas zitten.

Waarom doen we het en waarom blijft het nodig?

Deze projecten lopen goed en wij en de mensen van Adoni zijn er zeer tevreden mee. We merken dat beide projecten impact hebben. Voor ons staan de woorden perspectief en verbinding centraal.

Perspectief omdat Roma kinderen door middel van kennis en vaardigheden een perspectief geboden wordt op een andere en in veel gevallen ook een betere toekomst.
Verbinding omdat door het keukenproject de mensen in het dorp elkaar blijven steunen en met elkaar verbonden zijn.

Ook hebben wij de afgelopen jaren een aantal gehandicapte kinderen financieel kunnen ondersteunen. In de kleine dorpen ontbreken de nodige voorzieningen en de ondersteuning, waardoor deze kinderen vaak in slechte omstandigheden thuis wonen.
Met hulp vanuit Stichting Mondiaalten, de kerk en vooral ook van u zijn wij in staat om deze projecten voort te zetten. Wij willen u dan ook vragen om ons te steunen en te blijven steunen. Dit kunt u doen door een bedrag over te maken naar het onderstaande rekeningnummer. Ook willen wij u vragen na te denken over het aangaan van een donateurschap. De stichting heeft een ANBI status, waardoor uw giften ook aftrekbaar zijn voor de belasting.

Wilt u ons steunen door het kopen van onze honing?;

100 % Biologische Acacia honing
Geproduceerd in regio van Adoni te Roemenië
Per +/-350 gram €5.00
E. j.pluimers@kpnmail.nl

U kunt een e-mail sturen als u honing wilt bestellen of als u op de mailingslijst wilt komen te staan. U ontvangt dan als wij naar Roemenië afreizen een e-mail met de vraag of u nog honing wilt kopen. Wanneer u dan reageert kunnen wij hier rekening mee houden bij de inkoop. Grotere afnames zijn in overleg ook mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Michiel Faber, voorzitter, Shakespearehof 24, 3433 CZ Utrecht, M. 06 12257163
Tetiana Faber-Galaieva, secretaris, Shakespearehof 24, 3433 CZ Utrecht.
Jan Pluimers, penningmeester, Hogestraat 77, 7122 BS Aalten. T. 0543-472392

E. j.pluimers@kpnmail.nl

De stichting heeft een ANBI status, ANBInr.: 82321513
Bankrekeningnr.: NL39RABO 0113.877.935 t.n.v. Jongeren voor Roemenië

Zoek ons ook eens op via facebook ‘Jongeren voor Roemenië’

Beleidsplan:

Wat is Stichting Jongeren voor Roemenië:
Stichting Jongeren voor Roemenië is een stichting die zich inzet voor de inwoners van het dorp Adoni in Roemenië. De stichting is ontstaan nadat een groep jongeren geld heeft opgehaald en naar Roemenië is afgereisd om te bekijken waaraan het besteed kon worden.
De vormen van hulp zijn in de tijd gewijzigd. Op dit moment is de stichting een gesprekspartner als het gaat om het schoolproject (waaraan financiële steun wordt gegeven) en geeft steun aan een sociaal keukenproject. De hulp die geboden wordt is projectmatig en voornamelijk op financieel vlak.

Van wie ontvangt Stichting Jongeren voor Roemenië haar geld:
De stichting ontvangt giften van particulieren, Mondiaalten en de kerkelijke gemeenschap. Hiermee financieert de stichting haar projecten en haar overige kosten. Een financiele buffer wordt aangehouden voor het moment dat de giften afnemen. Door middel van korte verslagen tussendoor probeert de stichting aandacht te vragen voor de projecten en donaties te vragen.

Beheer en besteding van vermogen:
Het vermogen staat op naam van de stichting, die in beheer is van de penningmeester, die in ieder geval jaarlijks verslag aflegt aan het bestuur. In overleg bepalen de voorzitter en de penningmeester hoeveel de projecten gesteund kunnen ontvangen.
Beloningsbeleid:
De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers (geen financiële beloning). Een kosten declaratie vergoeding behoort tot de mogelijkheden.
Missie/doelstelling:
De stichting heeft als doelstelling om de schoolgang van Roma kinderen in het dorp Adoni mogelijk te maken. Ten tweede heeft de stichting de doelstelling om door middel van het keukenproject de sociale cohesie in het dorp te behouden bevorderen en daarmee zorg te dragen voor de arme en zwakkere ouderen van het dorp.
Visie:
De projecten lopen goed en wij en de mensen van Adoni zijn er zeer tevreden mee. We merken dat beide projecten impact hebben. Voor ons staan de woorden perspectief en verbinding centraal.

Perspectief omdat Roma kinderen door middel van kennis en vaardigheden een perspectief geboden wordt op een andere en in veel gevallen ook een betere toekomst.
Verbinding omdat door het keukenproject de mensen in het dorp elkaar blijven steunen en met elkaar verbonden zijn.

Stichting Jongeren voor Roemenië