Wat is het doel van Mondiaalten?

Algemeen: Onder de aandacht brengen van de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking.

Specifiek

Bij de bevolking van de gemeente Aalten de bewustwording bevorderen van de onrechtvaardigheid in de wereld.

* Een thuisbasis bieden aan inwoners van de Gemeente Aalten die in ontwikkelingslanden, inclusief Oost-Europa, in projecten actief zijn.

* Het ondersteunen financieel en indien gevraagd, administratief van allereerst kleinschalige ontwikkelingsprojecten, waarin een herkenbaar en substantieel aandeel van inwoners van de gemeente Aalten.

* Het onderhouden van een relatie met die organisaties die ooit in deze gemeente ontstaan zijn, maar die inmiddels in een bredere, soms grootschalige organisatie zijn ondergebracht of door de eigen interne ontwikkeling zijn samengesteld met een minder herkenbaar deel van inwoners van deze gemeente.

* Het bieden van hulp bij subsidieaanvragen.

Mondiaalten:

De stichting Mondiaalten werd in 1988 opgericht.
Het is een onafhankelijke lokale organisatie in de gemeente Aalten, die niet verbonden is met een kerkelijke of wereldlijke instelling.
Gestreefd wordt naar een zodanige bestuurssamenstelling, dat deze een afspiegeling is van de bevolking van de gemeente Aalten.

Mondiaalten is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Subsidie via Mondiaalten

Projecten onder de paraplu van Mondiaalten met een herkenbaar aandeel van inwoners van deze gemeente kunnen in aanmerking komen voor een projectsubsidie.

Onder de knop 'Aanvraag Subsidie' zijn de regels en het aanvraagformulier te downloaden.