Links

Weblink Internationale Bouworde Nederland

De Bouworde is geen specifiek Aaltens project, maar zeker vermeldenswaardig.

Stichting IBO-Nederland ondersteunt lokale bouwprojecten voor mensen die hulp behoeven, ongeacht hun godsdienst, wereldbeschouwing of nationaliteit. Jaarlijks zendt IBO-Nederland tientallen vrijwilligers uit, die zich gedurende enkele weken belangeloos inzetten voor het goede doel. Deze medewerking wordt opgevat als een uiting van menselijke solidariteit en als een bijdrage tot verbetering van de internationale betrekkingen.

 Ten Brinke Foundation

“Je helpt de mensen niet door dingen voor hen te doen, die ze zelf kunnen doen”

(Abraham Lincoln)

Sinds enige jaren is de Ten Brinke Groep nauw betrokken bij verschillende projecten in Afrika en vanaf 2011 ook in Nepal. In de tussentijd is hiervoor een eigen stichting opgericht, namelijk de Ten Brinke Foundation.

De grondgedachte van de Ten Brinke Foundation hierbij is, investeringen te doen om arbeidsplaatsen te creëeren, om de bewoners van deze landen in de gelegenheid te stellen een eigen bestaan op te bouwen. Tevens om een gevoel van zelfwaardering te ontwikkelen en op de duur onafhankelijk van de hulp van derden te zijn.

De projecten moeten niet alleen zo zijn opgezet dat zij kostendekkend zijn, maar dat uit de overschotten weer nieuwe ideeën en initiatieven ondersteund kunnen worden, die in lijn zijn met de bovengenoemde grondgedachte.

Wilde Ganzen

Wilde Ganzen is dé expert op het gebied van concrete projecten in ontwikkelingslanden. Wij stellen mensen in staat om initiatieven ter bestrijding van armoede zelf uit te voeren. Hiervoor werven we fondsen en leveren we kennis en begeleiding. Samen met betrokken Nederlanders en mensen over de hele wereld zijn we al meer dan 55 jaar actief, en samen hebben we ruim 10.500 projecten succesvol tot stand gebracht.

Stichting de Aaltense Uitdaging.
Missie
Werken aan het versterken van het sociale netwerk in de regio Aalten.
Koppelen van verenigingen en stichtingen aan bedrijven met kennis, helpende handen en spullen.
Helpen van lokale verenigingen en stichtingen met advies en concretisering van hulpvraag
www.aaltenseuitdaging.nl

info@aaltenseuitdaging.nl
Tel.: 06-10369385