ANBI

Mondiaalten is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Mondiaalten wil:

    Met financiële en indien nodig administratieve ondersteuning van projecten haar doelstelling bereiken. 
    Financiële middelen werven via donateurs, acties en subsidiemogelijkheden.
    De aanvragen voor subsidie door projecthouders beoordelen en na goedkeuring in het bestuur toekennen
       aan de aanvragende projecthouder met de verplichting te 
rapporteren over de besteding.
    Zo mogelijk een jaarlijkse vrije gift uitkeren aan een deel van de projecthouders of aan alle projecthouders, die zijn aangesloten bij Mondiaalten.

Beloningsbeleid: 
De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers, zonder financiële of enige andere vorm van beloning. 
Een vergoeding van gemaakte onkosten op declaratiebasis behoort tot de mogelijkheden.