Chili, Bolivia, Peru, Ecuador: Stichting IECTA

‘Instituto para el Estudio de la Cultura y Technologia Andina’ (IECTA) ofwel ‘Instituut voor de bestudering van de Indiaanse Cultuur en Techniek in de Andes’.
Pater Joop van Kessel (oud Aaltenaar en antropoloog) is de stichter.

Doel van het project
Ontwikkeling en integratie van de Hoogland-indianen in de Andes: emancipatie, mondigheid met behoud van eigen cultuur en godsdienst zijn de kernactiviteiten met inbreng van de specifieke indiaanse waarden.

Hulp wordt geboden door
• landbouwonderwijs in Peru
• ontwikkelen van leerprogramma’s
• verstrekken van beurzen voor kostgeld van studenten
• opleiding van indiaanse onderwijzers voor tweetalig onderwijs in Ecuador, zodat indianen zelf in hun eigen taal onderwijs kunnen geven aan hun kinderen
• het begeleiden van indiaanse studenten aan de universiteit in Chili. Een groot probleem is dat in Latijns-Amerika de overheid en de blanke inwoners in het algemeen de westerse cultuur als veruit superieur beschouwen aan de indiaanse.
• Onderhoud van de wetenschappelijke bibliotheek over de cultuur van de Hoogland-indianen.

Ook wordt hulp gegeven aan:
Indiaanse dorpsgemeenschappen, herders, boeren, kansarme indiaanse studenten en indianen in achterbuurten. Enkele projecten zijn eenjarig, de meeste zijn meerjarig.

Bibliotheek
Een belangrijk onderdeel van het programma is de instandhouding van de wetenschappelijke bibliotheek van IECTA (BBA), nabij Arica in Noord-Chili. 23.000 titels over de cultuur van de Hoogland-indianen worden daar bewaard en bestudeerd.

Financiering
IECTA in Zuid-Amerika wordt gesteund door het Nederlands fonds IECTA. Uit o.a. de opbrengsten van dit fonds worden de lopende kosten gedekt. Het fonds wordt bij notariële akte beheerd door Mondiaalten. Deze financiën staan volkomen los van de andere financiële middelen van Mondiaalten.

Contactadres
Mondiaalten: mondiaalten@hotmail.com of hanjo.degraaf@kpnplanet.nl

Omdat het fonds IECTA onder Mondiaalten valt, is de ANBI status van toepassing.

Banknummer: NL71 RABO 032 29 78 998 ten name van Mondiaalten onder vermelding van IECTA