Ethiopië: Stichting Barmuja

Sinds 2005 zet Stichting Barmuja zich in voor de eerste levensbehoeften van mensen in Zuid-Ethiopië.
Het begon allemaal in Barmuja, een streek ruim 300 km ten zuiden van de hoofdstad Addis Ababa met de bouw van een schooltje.
Daarna volgde een groot drinkwaterproject in Barmuja en een aantal omliggende dorpen.

Daarna kwamen er contacten in het gebied rondom Asabe Teferi ruim 250 km tenoosten van Addis Ababa. Er wordt daar een school gesponsord en in 2017 is daar een waterproject gerealiseerd.
Toen er in 2022, net na de corona, weer gereisd mocht worden zijn er speeltoestellen voor de school gemaakt.

Sinds 2019 zijn er waterprojecten in het zuiden, 40 km van Arba Minch. Daar, in Dorze village hadden inwoners alleen een klein straaltje water uit een natuurlijke bron, ze dronken hetzelfde water dan de koeien. In oktober 2022 is daar een project geopend dat de bevolking toegang geeft tot schoon drinkwater.

Nu (april 2023) wordt er hard gewerkt aan een drinkwaterproject in Tegatha, het buurdorp van Dorze village. De mensen daar moeten via bijna onbegaanbare paden, hoog in de bergen water halen.

Stichting Barmuja werkt het liefst daar, waar de plaatselijke bevolking geen enkele voorziening heeft. Daarnaast zijn er een paar kleine projecten:
Sponsoring van 4 weeskinderen in Asabe Teferi om hen op deze manier een toekomst te kunnen geven.
Sponsoring van Bereket en haar 2 zoontjes. De man van Bereket overleed in 2021, hij werkte in het Sodo Christian Hospital, van daaruit kregen we de vraag of we als stichitng iets voor haar zouden kunnen betekenen. Sinds die tijd wordt ze gesponsord met een vast bedrag per maand

Financiering
Het benodigde geld voor de projecten zamelen we in door verschillende akties in kerken, scholen e.d. en via particuliere giften.
Contactadres:
Ineke en Rik Luimes, Tulenstraat 2a, 7084 AK Breedenbroek. T 0315-652976
Bankrekening: NL26ABNA 0457.750.464 t.n.v. Stichting Barmuja te Breedenbroek
Website: www.barmuja.nl