Ethiopië: Stichting Barmuja

Sinds 2005 zet Stichting Barmuja zich in voor de eerste levensbehoeften van mensen in Zuid-Ethiopië.
Het begon allemaal in Barmuja, een streek ruim 300 km ten zuiden van de hoofdstad Addis Ababa met de bouw van een schooltje. Daarna volgde een groot drinkwaterproject in Barmuja en een aantal omliggende dorpen.

Sinds januari 2015 is het werkgebied van Stichting Barmuja in Abaya Bisare, 65 km van Sodo verwijderd, in het midden van de Rift Valley.
De tocht ernaartoe is erg zwaar, er zijn de laatste 30 km geen wegen meer en de temperatuur loopt ’s middags op tot boven de 40 graden Celsius. De mensen die er wonen hebben geen enkele eerste levensbehoefte. 

In 2015 is er een klein schooltje gerealiseerd om het mogelijk te maken dat de jongste kinderen ter plekke naar school kunnen.
De mensen in dit gebied hebben alleen toegang tot drinkwater uit een nabijgelegen rivier, maar dit water is op z’n zachts gezegd van erbarmelijk slechte kwaliteit. Eind 2016 zijn de onderzoeken afgerond om in kaart te krijgen wat de mogelijkheden in dit zeer droge gebied zijn.

Uit dit onderzoek is gebleken dat er wel mogelijkheden zijn, maar dat de kosten die dat met zich meebrengt behoorlijk hoog zijn, met name omdat er nog een ander probleem meespeelt, namelijk het zeer hoge jodium gehalte in het water. Er zijn echter mogelijkheden gevonden, dus zijn we druk aan het werven om hiervoor de benodigde financieren te verzamelen (totale kosten zijn ongeveer 60.000 euro).

Daarnaast zijn er een paar kleine projecten:
Uit de gemeenschap kwam de vraag of wij voor de een heel arm gezin iets “extra” konden doen: namelijk een nieuw huisje bouwen, iets wat hard nodig is, maar waar geen geld voor is. Dit huisje gaat er in 2017 komen !
En we gaan het mogelijk maken dat een baby een operatie zal krijgen die het hard nodig heeft. Ook dat gaat in 2017 plaatsvinden in het ziekenhuis in Sodo.

Financiering
Het benodigde geld voor de projecten zamelen we in door verschillende akties in kerken, scholen e.d. en via particuliere giften.

Contactadres:
Ineke en Rik Luimes, Tulenstraat 2a, 7084 AK Breedenbroek. T 0315-652976
Bankrekening: NL26ABNA 0457.750.464 t.n.v. Stichting Barmuja te Breedenbroek
Website: www.barmuja.nl