A. Filippijnen: ‘John Paul II Village Infanta Quezon’

Pastor Dave Capucao is werkzaam in Aalten en in acht andere plaatsen in de Oost-Achterhoek. Op termijn vertrekt hij weer naar de Filippijnen. Hij zet zich in voor kinderen van arme boeren en vissers, zodat zij de stap kunnen maken om hoger onderwijs te volgen. Armen vallen immers buiten de boot. Een toegankelijk hoger onderwijs voor getalenteerde kinderen stimuleert de ontwikkeling in dit arme deel van het land. Ter plaatse is een team van begeleiders, dat ook de contacten onderhoudt met de scholen en dat de betrokkenheid van de ouders stimuleert.

Het eerste doel is om een tiental getalenteerde, maar arme jongeren te laten afstuderen. De financiering vindt plaats met studiebeurzen. Als tegenprestatie worden de studenten verplicht 5 jaar directe steun te verlenen aan plaatselijke initiatieven. De Aaltense ‘Caritas Instelling’ en de Aaltense groep ‘Missie Ontwikkeling Vredeswerk’ zijn nauw bij dit project betrokken.

Contactadres:
Locatieraad St.Ludger van de St.Helenageloofsgemeenschap te Aalten
de heer T.Krabben, Bocholtsestraatweg 17, 7121 GA Aalten
T. 0543-475390    E. tonnie.krabben@gmail.com 

De Parochiële Caritas Instelling heeft een ANBI status

Bankrekening: NL63RABO 0300.216.637  (Bic: Rabonl2u) t.n.v. Locatieraad St.Ludger Aalten ,o.v.v. “gift Mondiaalten-Pastor Dave”.