Indonesie, Lombok: Stichting Harapan Baru Aalten Nederland

In augustus 2012 vertrok Nick Rensink vanuit Aalten om in Indonesië aan de slag te gaan bij een school voor meervoudig beperkte kinderen. Nick leerde het Bahasa Indonesia, hielp op Lombok bij de training van de leidsters, ondersteunde bij het opstellen van behandelplannen en werkte samen met de fysiotherapeut om een dagprogramma voor meervoudig beperkte kinderen op te zetten. En na het afstuderen ging hij nogmaals, ditmaal om een jaar lang met straatkinderen te werken.
In 2015 vertrok Nick definitief naar Indonesië om mensen te helpen die om allerlei redenen buiten de samenleving van Lombok staan. Zijn aandacht gaat in het bijzonder uit naar mensen met een beperking of die in diepe armoede verkeren.

Harapan Baru bestaat uit twee stichtingen die samenwerken:
• De stichting (yayasan) Harapan Baru Lombok Indonesia.
• De stichting Harapan Baru Aalten Nederland.

Beide stichtingen zijn opgericht om kansarmen op Lombok ondersteuning te bieden in het creëren van een kansrijke toekomst, die zij zelf vorm kunnen geven. Om dit te bereiken willen wij hen meer zelfredzaam maken, zodat zij meer controle over hun leven krijgen. Wij richten ons hierbij speciaal op het aanbieden van training op het gebied van beroeps- en levensvaardighden en het opzetten van micro-ondernemingen.

Missie
Yayasan Harapan Baru Lombok Indonesia is werkzaam op Lombok en wil op regionaal niveau meer training en werkgelegenheid realiseren voor mensen met een beperking of in diepe armoede. De ultieme doelstelling is hierbij het bereiken van maximale zelfstandigheid door mensen zelfredzaam te maken en economisch onafhankelijk. Oftewel: ‘van kansarm naar kansrijk.’
De stichting Harapan Baru Aalten Nederland promoot vanuit Aalten in Nederland de werkzaamheden van de yayasan op Lombok en geeft financiële ondersteuning daaraan door donateurs en fondsen te werven.

Visie
Harapan Baru betekent in het Nederlands “Nieuwe Hoop”. Dat is wat beide stichtingen willen bieden aan de mensen op Lombok. Een hoop op een nieuwe, betere toekomst. Want iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan en moet zich kunnen ontwikkelen op geestelijk, emotioneel, fysiek en sociaal gebied. Iedereen moet het recht hebben om op volwaardige wijze mee te kunnen doen in de samenleving van Lombok.

Zie de prachtige en informatieve website: www.harapan-baru.com/nld/

Stichting Harapan Baru Aalten Nederland
IBAN: NL49RABO 0310390249
BIC: RABONL2U
ANBI: 8564 27 561