Oeganda: Joanne Foundation Aalten

De Aaltense Joanne Noordink reisde een aantal malen naar Oeganda om vrijwilligerswerk te doen en ze zag dat je met betrekkelijk weinig middelen, veel kon verbeteren aan de situatie van kansarme kinderen. Ze stimuleerde de kinderen om naar school te gaan en ze betaalde het schoolgeld voor een aantal kinderen  van wie de ouders dat zelf niet konden betalen.

Helaas kwam er in 2008 een voortijdig eind aan Joanne’s leven, een leven vol idealen, vol plannen, vol dromen, want in december van dat jaar werd ze vermoord.

Ze is maar 27 jaar geworden, maar ze heeft in die korte tijd al zoveel betekend voor anderen en zoveel in gang gezet.

Om de situatie voor kansarme kinderen in Oeganda te verbeteren en om zo Joanne’s droom  te realiseren, hebben haar ouders de stichting ‘Joanne Foundation’ opgericht.

Deze stichting richt zich op onderwijs en gezondheidszorg, op ouderen en op kinderen met een beperking. Ook worden lokale initiatieven ondersteund om de leefsituatie van de allerarmsten  te verbeteren en de economische zelfredzaamheid te bevorderen.

Er wordt ingezet op het bieden van ondersteuning met effect op langere termijn, zoals bijvoorbeeld het opzetten van taalprogramma’s. Maar er is ook aandacht voor incidentele noodhulp, bijvoorbeeld door het verstrekken van voedselpakketten, matrassen en beddengoed aan ouderen die zelf niet in staat zijn om dat te bekostigen.

Een aantal voorbeelden van recente activiteiten van de Joanne Foundation:

– cementvloeren, schoolbankjes, schoolborden, wasruimtes , latrines en een watertank voor een basisschool bekostigd;

– schoolgeld en boardingkosten voor 31 kinderen betaald;

– er is een dagopvang voor kinderen met een beperking opgezet;

– er is een kinderbibliotheek en leesbevorderingsprogramma’s op twee basisscholen opgezet;

– er is een gezondheidszorg-programma opgezet voor chronisch zieke ouderen;

– er zijn dertien waterpompen en drie watertanks geplaatst in Ndegeya en Mateete;

– er zijn 34 latrines gebouwd in Ndegeya;

– er is een eenvoudig oogzorgproject opgestart;

– er is een kleine kliniek gebouwd.

Uitgebreide verslagen van bovengenoemde activiteiten vindt u op de website van de stichting.

De werkwijze van de Joanne Foundation kenmerkt zich door de volgende sleutelwoorden: kleinschalig, korte lijnen, goede communicatie, transparantie en geen strijkstok. In het beleid laat de stichting zich leiden door de behoefte en de vraag vanuit de lokale gemeenschap in Ndegeya en niet door datgene waarvan wij, met onze westerse bril op, denken dat zij nodig hebben. Er is frequent overleg met alle dorpsoudsten van de kernen in het gebied waar de Joanne Foundation werkzaam is. Door samen op te trekken  zijn we in staat om een verschil te kunnen maken in de leefomstandigheden van de allerarmsten in Ndegeya.

Meer informatie over de activiteiten van de Joanne Foundation vindt u op de website en op Facebook “Joanne Foundation”.

Voor vragen kunt u mailen naar joannefoundationuganda@gmail.com