Oeganda: Joanne Foundation Aalten

Vanaf 2006 reisde Joanne Noordink een aantal malen naar Oeganda om vrijwilligerswerk te doen en ze zag dat je met betrekkelijk weinig, heel veel kon verbeteren aan de situatie van de kansarme kinderen. Ze leerde er veel mensen kennen, die ze allemaal in haar hart sloot. Ze stimuleerde de kinderen om naar school te gaan en ze betaalde het schoolgeld voor een aantal daarvan, van wie de ouders dat zelf niet konden betalen.
Eind 2008 sloeg het noodlot toe …. In december werd Joanne vermoord en kwam er een voortijdig eind aan haar mooie leven, een leven vol idealen, vol plannen, vol dromen…
Ze is maar 27 jaar geworden, maar ze heeft in die korte tijd al zoveel betekend voor anderen en zoveel in gang gezet.

Haar levenswerk, haar droom om de situatie voor de kansarme kinderen in Oeganda te verbeteren, werd in eerste instantie door haar ouders en een aantal vrienden voortgezet onder de naam ‘Joanne’s kinderen in Oeganda’ . Inmiddels hebben twee van ‘Joanne’s Oegandese kinderen’ een vakdiploma behaald. Ze zijn aan het werk en kunnen in hun eigen levensonderhoud voorzien.
De activiteiten van ‘Joanne’s kinderen in Oeganda’ zijn in de loop der jaren wat uitgebreid, vandaar dat in maart 2015 de stichting ‘Joanne Foundation’ is opgericht.
Deze stichting richt zich met name op kinderen en onderwijs, maar ondersteunt ook lokale initiatieven om de leefsituatie van de allerarmsten te verbeteren.

Van de zeven kinderen die de Joanne Foundation nu ondersteunt, zitten er zes , te weten Tendo, Miracle, Agape, Brenda, Joanitah en Hannah, nog op de basisschool. De oudste, Phionah, volgt een opleiding tot kleuterleidster. Behalve het schoolgeld en de kosten van boarding voor de kinderen die op school wonen, betaalt de stichting de schoolspullen zoals schriften en boeken. De boarding-leerlingen moeten daarnaast ook nog rijst, suiker, thee, meel, olie, wc-papier enz. meebrengen en ook dit wordt door de stichting betaald.

Joanne’s Library and Reading Club

In het huis van Apollo en Innocent is een kleine bibliotheek/speel-o-theek gevestigd: ‘Joanne’s Library and Reading Club’. Dagelijks komen er gemiddeld dertig kinderen en in het weekend soms wel zestig kinderen naar het huis van Apollo om te lezen, te spelen en boeken te lenen. Veel van deze kinderen gaan niet naar school, omdat hun ouders te arm zijn om schoolgeld te betalen en zo kunnen deze kinderen toch leren lezen en hierdoor hun ontwikkelingskansen vergroten.
De Joanne foundation zorgt ervoor dat er voldoende kinderboeken in het Luganda en Engels zijn en dat er educatief speelgoed is voor alle kinderen. Een recente verbouwing van de storage in Apollo’s huis heeft er voor gezorgd dat er meer ruimte is voor de groeiende groep kinderen die Joanne’s Library en Reading Club bezoeken.

Ondersteuning needy families, kleine lokale initiatieven
De Joanne Foundation ondersteunt initiatieven om de leefomstandigheden van de allerarmste gezinnen van de lokale bevolking te verbeteren. Zo heeft Jovia ,de moeder van Tendo, Miracle en Agape, hulp gehad bij het opzetten van een winkeltje en Irene heeft een breimachine gekregen. Hiermee kunnen beide alleenstaande moeders zelf wat geld verdienen om in het levensonderhoud van hun gezinnetje te voorzien.

Voor de kinderen is een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten, waardoor de medische zorg voor hen vrij toegankelijk is. Miracle krijgt maandelijks een voedselpakket met gevarieerde en hoogwaardige voeding als aanvulling op haar hiv-medicatieprogramma.

De drie basisscholen waar ‘onze’ kinderen hun onderwijs volgen, kunnen indien nodig op de steun van de Joanne Foundation rekenen. Zo beschikt de Little Stars school in Mateete, de school van Tendo, Miracle en Agape, inmiddels over betonnen vloeren , honderdtwintig schoolbankjes en acht schoolborden. Ook hebben de docenten schoolboeken gekregen, waardoor zij beter voorbereid hun lessen kunnen geven. En op de school van Hannah, de Paul Mugwanya School in Masaka, heeft elke klas in het kader van leesbevordering met steun van My Book Buddy en onze stichting een boekenkast met kinderboeken gekregen.

Voor meer informatie:
Kijk op onze website www.joannefoundation.nl of volg ons op Facebook ‘Joanne’s kinderen in Oeganda’

Wilt u een bijdrage leveren aan ons werk?, zie onderstaand bankrek.nr..

Bestuur: Arent Noordink, voorzitter.
Helma Noordink, secretaris/penningmeester,
Boomkampstraat 26, 7121ER  Aalten.
Elske Baron, bestuurslid. Anja Lammers, bestuurslid.

T.  secretariaat: 0543-471498
E. info@joannefoundation.nIwww.joannefoundation.nl   
K.v.K.nr.: 62782762
ANBI: 854955148
Bankrekeningnr.: (BIC: RABONL2U)  NL95RABO 0146.176.472 t.n.v. Joanne Foundation Aalten