Oeganda: Stichting Mukwano

Sinds 2007 werkt Stichting Mukwano Oeganda zonder winstoogmerk aan het verbeteren van de levensomstandigheden en het bieden van betere
toekomstmogelijkheden aan kansarme mensen in Oeganda.

Het is onze missie om mensen bij elkaar te brengen en samen duurzame
veranderingen te realiseren. Dit doen wij niet alleen, zowel in Oeganda
als in Nederland is de gemeenschap om ons heen onze belangrijkste
partner.

Voor de mensen en organisaties waaraan wij ons verbinden zijn
wij een gelijkwaardige partner. Stichting Mukwano heeft een bescheiden
rol, wij denken en doen tijdelijk mee om zo de kracht die in een gemeenschap zit duurzaam aan te spreken en onszelf op termijn overbodig te maken.

Stichting Mukwano wil bereiken dat mensen, gemeenschappen, bedrijven en overheden zich verbonden voelen met elkaar en samenwerken aan voorzieningen die de levensomstandigheden en toekomstmogelijkheden van (kansarme) mensen in Oeganda verbeteren.
Stichting Mukwano doet dit door partners te zoeken, kennis te delen, fondsen te werven en fondsen te verstrekken.

Kijk ook eens op de website voor het meest recente nieuws: www.mukwano.nl

Voorzitter: Mirjam Klumpenhouwer,
tel. 06-13671192
e-mailadres: info@mukwano.nl

Penningmeester.: Harm Jan Westerveld,
tel. 06-18055654

Secr.: Iris Bosmann
tel.: 06-31543729

Bankrek.nr.: NL82RABO 0102.961.557 t.n.v. St. Mukwano Oeganda, Aalten
KvK: 09179820
ANBI-geregistreerd