Oeganda: Stichting Mukwano

Mukwano is het Oegandese woord voor “vriendschap”. Aan de basis van deze stichting staat dan ook de vriendschap tussen de Aaltense Joanne Noordink en de Oegandese Israël Nabimanya, die beiden iets wilden betekenen voor de Oegandese bevolking. Om dat te bereiken richtte Joanne in Nederland de Stichting Mukwano Oeganda op die nauw samenwerkt met de Oegandese zusterorganisatie ‘God’s Hands and Feet Ministries’ van pastor Israël.  

Stichting Mukwano Oeganda wil zonder winstoogmerk de levensomstandigheden van de kansarme mensen in Oeganda verbeteren en hen betere toekomstmogelijkheden bieden. Dit gebeurt door middel van het verlenen van financiële, materiële en emotionele steun. Deze missie is gebaseerd op een christelijke levensovertuiging.

De stichting richt zich met name op een project in het district Buhweju in het zuidwesten van Oeganda. Hier realiseert de stichting de noodzakelijke voorwaarden voor goed onderwijs en gezondheidszorg voor de gemeenschap in dit plattelandsgebied. Het uiteindelijke doel is een zelfvoorzienend project dat op eigen kracht in de behoeften van de gemeenschap kan voorzien.

De Stichting Mukwano Oeganda hecht veel waarde aan het betrekken van de lokale bevolking bij het project. De nauwe samenwerking met Gods Hands and Feet Ministries draagt hier in grote mate aan bij. Van een vriendschap tussen twee personen is de stichting inmiddels uitgegroeid tot een vriendschap tussen mensen, landen en culturen.

Kijk ook eens op de website voor het meest recente nieuws: www.mukwano.nl

Stichting Mukwano Oeganda
p.a. Eligiusstraat 13
7121 EA AALTEN

T. 0543-707530
E. info@mukwano.nl

Bankrek.nr.: NL82RABO 0102.961.557 t.n.v. St. Mukwano Oeganda, Aalten
KvK: 09179820
ANBI-geregistreerd