Peru, Arequipa: Stichting Pan de Vida

Carlos en Mariela van de Kamp

Doel van de projecten

Pan de Vida (brood dat leven brengt) is een stichting, gestart in mei 2005, die zich ten doel heeft gesteld arme en veelal verwaarloosde kinderen in Peru op te nemen in zogenaamde kinderrestaurants. Hulp wordt geboden door deze kinderen meerdere maaltijden in de week te verstrekken. Bovendien wordt er geprobeerd de leefomstandigheden te verbeteren door persoonlijke aandacht voor hen en hun families, het verstrekken van kleding en schoeisel, het stimuleren van onderwijs (o.a. door uitreiken van rugtassen met schoolspullen) en het aanboren van medische zorg.

Drijfveer voor dit alles zijn de woorden van Jezus: ‘Geven jullie hun te eten’ (Lucas 9:13). Op een zeer praktische wijze willen Carlos en Mariela met de kinderen de blijde boodschap van het evangelie delen. Want een mens leeft niet van brood alleen.

Eind 2015 heeft de stichting zevenendertig kinderrestaurants verspreid over Peru. Daarnaast zijn er twee kinderdagverblijven en een kindertehuis, Casa Alegria in Arequipa. Hier kunnen kinderen die geen thuis hebben of niet langer in familieverband kunnen wonen vanwege omstandigheden zoals verwaarlozing, misbruik en/of mishandeling een liefdevolle en veilige plek vinden.

In Arequipa woont en werkt Carlos van de Kamp (oud-Aaltenaar) met zijn vrouw Mariela en hun drie dochtertjes. Zij zijn verantwoordelijk voor de Peruaanse stichting. Zij geven leiding aan een kinderrestaurant, een kinderdagverblijf en het kindertehuis Casa Alegria.

Contactadres
Sticht. Pan de Vida, 
t.a.v. Aukje van de Kamp,
Postbus 32, 720 AA Aalten.
info@pandevida.nl

De stichting heeft een ANBI status.
Bankrekeningnummer.: NL36RABO 0103.424.008 t.n.v. Stichting Pan de Vida Aalten.

Voor € 10 per maand kunt u een kind sponsoren. Ook is het natuurlijk mogelijk om eenmalige giften te doneren, die het werk ten goed komen.
Bezoek de website voor meer info: www.pandevida.nl of bekijk www.facebook.com/pandevida.nl