Roemenië, Popesti: Stichting Kindertehuis Popesti

Aafke en Piet de Vries

Onze werkzaamheden vanaf 1994 tot 2022
De situatie in Roemenië was zorgelijk. Na de omwenteling in 1989 was er van alles nodig. In 1994 zijn wij begonnen met de eerste bezoeken aan het kindertehuis in Roemenië. Het gebouw diende als opvangtehuis voor ongeveer 120 kinderen. In de loop der jaren brachten wij drie à vier keer per jaar een bezoek aan dit tehuis en bespraken met de leiding wat er nodig was. Daarbij was niet onbelangrijk de ruimte van onze eigen financiële mogelijkheden.
Vanaf 2001 – 2004 hebben we ervoor gezorgd dat de kinderen o.a. nieuwe matrassen op hun bedden kregen en zijn alle kamers van vloerbedekking en gordijnen voorzien. Vanaf 2005 namen we kleding, schoeisel, schoolmaterialen, schoonmaakartikelen etc. mee. Voor de dagelijkse hygiëne bezorgden wij zeep, shampoo, tandpasta etc. Alles werd door ons, via eigen transporten, daadwerkelijk afgeleverd.
Ook met de Kinderafdeling van het ziekenhuis in Marghita onderhielden wij contacten. Hiervoor werden de babyafdeling en drie etages van de kinderafdeling van linoleum voorzien. Ook kregen de kamers gordijnen. Voldoende babyvoeding en kleding waren daar prioriteit. Een nieuwe wasmachine verving het wassen met de hand.
Een plaatselijk verzorgingstehuis werd ook door ons van bedden voorzien.
Verder werd in dit tehuis een gemeenschapsruimte ingericht en werden elke keer verbandmiddelen etc. meegenomen.
Ook de inwoners van het dorp Popesti werden niet vergeten. O.a. vier kinderen werden gesponsord voor hun studie aan de universiteit.
Anno 2022 is de situatie gewijzigd.
De kinderen van het kindertehuis Popesti zijn door reorganisatie van de zorg verdeeld over andere tehuizen.
Onze zorg gaat nu uit naar een ander kindertehuis in oprichting in Osorhei bij de grensplaats Oradea en naar een verzorgingstehuis voor ouderen in Spinus. Wij hebben in Osorhei geholpen met de keuken, laminaat, meubels en gordijnen. Voor het verzorgingstehuis met 20 ouderen in Sinus waren dringend fatsoenlijke ziekhuisbedden nodig. Met hulp van o.a. Mondiaalten hebben wij daarvoor kunnen zorgen.

Ondanks dat Roemenië inmiddels een EU-land is, is hulp voor de zorg nog dringend nodig. Onze solidariteit wordt daar zeer op prijs gesteld. Roemenië had vanaf 1989 een lange weg te gaan: van een streng communistisch georganiseerd land naar een democratie. Dat vraagt inspanningen daar, maar ook solidariteit van ons.

Onze oude naam van de stichting blijven wij gebruiken.
Een bekende en vertrouwde naam in het Aaltense.

Contactadressen
Stichting Kindertehuis Popesti
Contactadres Aafke en Piet de Vries
Slingelaan 33a
7122 AW Aalten
T. 0543-471514
pietenaafkedevries@hetnet.nl
www.kindertehuispopesti.nl

De stichting heeft een ANBI status
Bankrekeningnr.: NL81RABO 0300.288.093
t.n.v. Stichting Kindertehuis Popesti