Roemenië: Stichting Christenhulp Oost-Europa

Stichting Christenhulp Oost-Europa Aalten-Bredevoort

Doel van het project

Onze stichting helpt in Roemenië armen, bejaarden en gehandicapten. Er zijn veel trieste situaties: kinderen die aan hun lot worden overgelaten en gezinnen die in een krot op de kale grond leven. Onze dieren zijn beter gehuisvest.

Ook de zigeuners – die door de maatschappij worden uitgespuugd – en hun kinderen vergeten we niet. Er is in Roemenië zóveel te doen!

Hulp wordt geboden door o.a.

• het broodproject

• het verstrekken van schoolpakketten

• het uitdelen van kerst- en paaspakketten

• verdeling van ingezamelde kleding

• het betalen van autokosten voor de sociaal werkster

Maar is alles niet dweilen met de kraan open? Kleine stapjes kunnen het begin zijn van een nieuw leven. Wij houden het optimisme vast door de contacten met de mensen. Met Dienes Lajos bijvoorbeeld. Hij schreef ons een bedankbrief. Lajos, die vanaf zijn middel verlamd is, is aangewezen op hulp van zijn moeder en broer. Vader is overleden. Hij kwam nooit van het erf af. Hij heeft thuis zichzelf leren lezen en schrijven. Van ons kreeg hij – een voor ons overtollige – rolstoel. Zo kunnen wij toch iets voor hem doen. Je moet er niet aan denken wat er gebeuren gaat wanneer zijn moeder of broer wegvalt …. ………………, de natuur gaat dan zijn gang!!!

Contactadressen

Anita Bolks, secretaris, Grote Maote 68,7123 CE Aalten
T. 06-12 24 26 76     E. anitabolks@hotmail.com

Kees Veenstra, voorzitter, Plein-Zuid 1A 7121 EX Aalten 
T. 0543-475777      E. veenstra-aalten@hetnet.nl

I. www.stcoe.eu

E-mail: info@stcoe.eu

De stichting heeft een ANBI status

Bankrekeningnr.: NL09RABO 0300.248.164 t.n.v. St. Christenhulp Oost-Europa in Aalten