Zuid-Afrika, Johannesburg en Soweto: Stichting Comité Soweto

Doel van de projecten

Sinds 1979 ondersteunt de stichting het werk onder straatjeugd, kinderen en kanslozen uit de sloppenwijken rond Johannesburg en Soweto. Dit werk werd in 1974 opgezet door Dr. Joop Lensink en zijn vrouw Wil Goede, een dochter van wijlen Ds. Goede uit Aalten.

Hulp wordt gegeven door fondsen te werven voor o.a.

• kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs

• bestrijding analfabetisme onder volwassenen

• beroepsonderwijs, o.a. computerschool en naaischool

• adoptie van schoolkinderen

• HIV/AIDS-project met voorlichting en opvang van aidswezen

• levensonderhoud van de medewerkers

Nieuwe projecten

• bouw van een grote gaarkeuken in de St. Andrewskerk, het centrum van alle werk;

• benoeming van een maatschappelijk werker en een jeugdleider;

• bouw van nieuwe toiletten en douches.

Dagelijks bestuur van de stichting

H. Stegemann (voorzitter),
Boudewijn Goede (secretaris),
H.B. Zwaal (penningmeester)

Contactadressen

De heer H. Stegemann, voorzitter, Tubantenstraat 23, 7122 CP Aalten. T. 0543-472090

De heer B. Goede, secretaris, Hof van Edinburgh 32, 7007 GX Doetinchem. T. 06-57707309

E. scs.goede@kpnmail.nl

De stichting heeft een ANBI status: 8160.71.287

Bankrekeningnr.:    
NL09RABO 0300.291.329 t.n.v. Stichting Comité Soweto te Aalten